PubAg

Main content area

MLA

Zhang, Yanwei, et al. "Hexabromocyclododecanes In Limnic and Marine Organisms and Terrestrial Plants From Tianjin, China: Diastereomer- and Enantiomer-specific Profiles, Biomagnification, and Human Exposure." Chemosphere, v. 93, pp. 1561-1568. doi: 10.1016/j.chemosphere.2013.08.004

APA

Zhang, Y., Sun, H., Liu, F., Dai, Y., Qin, X., Ruan, Y., Zhao, L., & Gan, Z. (2013). Hexabromocyclododecanes in limnic and marine organisms and terrestrial plants from Tianjin, China: Diastereomer- and enantiomer-specific profiles, biomagnification, and human exposure. Chemosphere, 93, 1561-1568. doi: 10.1016/j.chemosphere.2013.08.004

Chicago

Zhang, Yanwei, Hongwen Sun, Fang Liu, Yuanyuan Dai, Xuebo Qin, Yuefei Ruan, Lijie Zhao, and Zhiwei Gan. "Hexabromocyclododecanes in limnic and marine organisms and terrestrial plants from Tianjin, China: Diastereomer- and enantiomer-specific profiles, biomagnification, and human exposure" Chemosphere 93, 1 (2013): 1561-1568. doi: 10.1016/j.chemosphere.2013.08.004