PubAg

Main content area

MLA

Li, Yi, et al. "Chitinimonas Prasina Sp. Nov., Isolated From Lake Water." International journal of systematic and evolutionary microbiology, v. 64,.Pt pp. 3005-3009. doi: 10.1099/ijs.0.061234-0

APA

Li, Y., Zhu, H., Lai, Q., Lei, X., Chen, Z., Zhang, H., Tian, Y., Zheng, W., & Zheng, T. (2014). Chitinimonas prasina sp. nov., isolated from lake water. International journal of systematic and evolutionary microbiology, 64, 3005-3009. doi: 10.1099/ijs.0.061234-0

Chicago

Li, Yi, Hong Zhu, Qiliang Lai, Xueqian Lei, Zhangran Chen, Huajun Zhang, Yun Tian, Wei Zheng, and Tianling Zheng. "Chitinimonas prasina sp. nov., isolated from lake water" International journal of systematic and evolutionary microbiology 64, no. Pt 9 (2014): 3005-3009. doi: 10.1099/ijs.0.061234-0