PubAg

Main content area

MLA

Qiu, Yan-Ling, et al. "Paludibacter Jiangxiensis Sp. Nov., a Strictly Anaerobic, Propionate-producing Bacterium Isolated From Rice Paddy Field." Archives of microbiology, v. 196,.3 pp. 149-155. doi: 10.1007/s00203-013-0951-1

APA

Qiu, Y., Kuang, X., Shi, X., Yuan, X., & Guo, R. (2014). Paludibacter jiangxiensis sp. nov., a strictly anaerobic, propionate-producing bacterium isolated from rice paddy field. Archives of microbiology, 196, 149-155. doi: 10.1007/s00203-013-0951-1

Chicago

Qiu, Yan-Ling, Xiao-Zhu Kuang, Xiao-Shuang Shi, Xian-Zheng Yuan, and Rong-Bo Guo. "Paludibacter jiangxiensis sp. nov., a strictly anaerobic, propionate-producing bacterium isolated from rice paddy field" Archives of microbiology 196, no. 3 (2014): 149-155. doi: 10.1007/s00203-013-0951-1