PubAg

Main content area

Complete Genome Sequence of a Novel Porcine Circovirus-Like Agent

Author:
Wen, LiBin, He, KongWang, Yu, ZhengYu, Mao, AiHua, Ni, YanXiu, Zhang, XueHan, Guo, RongLi, Li, Bin, Wang, XiaoMin, Zhou, JunMing, Lv, LiXin
Source:
Journal of virology 2012 v.86 no.1 pp. 639
ISSN:
0022-538X
Subject:
Circoviridae, circular DNA, genes, nucleotide sequences, swine
Abstract:
We report here the genome sequence of a porcine circovirus-like agent. The sequenced genome of this porcine circovirus-like agent is composed of a 648-nucleotide circular DNA that includes three predicted protein-coding genes, which means the agent should be a novel member of the family CIRCOVIRIDAE.
Agid:
404336