PubAg

Main content area

MLA

Jirapongpairoj, Walissara, et al. "Development of Consensus Qpcr Primers to Detect Cytokine Genes In Three Amberjack Species: Seriola Quinqueradiata, S. Lalandi and S. Dumerili." Fisheries science, v. 81,.5 pp. 907-914. doi: 10.1007/s12562-015-0913-4

APA

Jirapongpairoj, W., Kobayashi, K., Fukuda, Y., Takano, T., Sakai, T., Matsuyama, T., Nakayasu, C., Nozaki, R., Hirono, I., & Kondo, H. (2015). Development of consensus qPCR primers to detect cytokine genes in three amberjack species: Seriola quinqueradiata, S. lalandi and S. dumerili. Fisheries science, 81, 907-914. doi: 10.1007/s12562-015-0913-4

Chicago

Jirapongpairoj, Walissara, Keigo Kobayashi, Yutaka Fukuda, Tomokazu Takano, Takamitsu Sakai, Tomomasa Matsuyama, Chihaya Nakayasu, Reiko Nozaki, Ikuo Hirono, and Hidehiro Kondo. "Development of consensus qPCR primers to detect cytokine genes in three amberjack species: Seriola quinqueradiata, S. lalandi and S. dumerili" Fisheries science 81, no. 5 (2015): 907-914. doi: 10.1007/s12562-015-0913-4