PubAg

Main content area

MLA

Liang, Zhongxiu, et al. "Ammonia Exposure Induces Oxidative Stress, Endoplasmic Reticulum Stress and Apoptosis In Hepatopancreas of Pacific White Shrimp (litopenaeus Vannamei)." Fish & shellfish immunology, v. 54, pp. 523-528. doi: 10.1016/j.fsi.2016.05.009

APA

Liang, Z., Liu, R., Zhao, D., Wang, L., Sun, M., Wang, M., & Song, L. (2016). Ammonia exposure induces oxidative stress, endoplasmic reticulum stress and apoptosis in hepatopancreas of pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei). Fish & shellfish immunology, 54, 523-528. doi: 10.1016/j.fsi.2016.05.009

Chicago

Liang, Zhongxiu, Rui Liu, Depeng Zhao, Lingling Wang, Mingzhe Sun, Mengqiang Wang, and Linsheng Song. "Ammonia exposure induces oxidative stress, endoplasmic reticulum stress and apoptosis in hepatopancreas of pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)" Fish & shellfish immunology 54, 1 (2016): 523-528. doi: 10.1016/j.fsi.2016.05.009