PubAg

Main content area

MLA

Bai, Wushuang, et al. "Controllable Synthesis of Formaldehyde Modified Manganese Oxide Based On Gas–liquid Interfacial Reaction and Its Application of Electrochemical Sensing." ACS Applied Materials & Interfaces, v. 7,.51 pp. 28377-28386. doi: 10.1021/acsami.5b09094

APA

Bai, W., Sheng, Q., Nie, F., & Zheng, J. (2015). Controllable Synthesis of Formaldehyde Modified Manganese Oxide Based on Gas–Liquid Interfacial Reaction and Its Application of Electrochemical Sensing. ACS Applied Materials & Interfaces, 7, 28377-28386. doi: 10.1021/acsami.5b09094

Chicago

Bai, Wushuang, Qinglin Sheng, Fei Nie, and Jianbin Zheng. "Controllable Synthesis of Formaldehyde Modified Manganese Oxide Based on Gas–Liquid Interfacial Reaction and Its Application of Electrochemical Sensing" ACS Applied Materials & Interfaces 7, no. 51 (2015): 28377-28386. doi: 10.1021/acsami.5b09094