PubAg

Main content area

MLA

Wang, Jing, et al. "Hierarchical Zno Nanosheet-nanorod Architectures for Fabrication of Poly(3-hexylthiophene)/zno Hybrid No2 Sensor." ACS Applied Materials & Interfaces, v. 8,.13 pp. 8600-8607. doi: 10.1021/acsami.5b12553

APA

Wang, J., Li, X., Xia, Y., Komarneni, S., Chen, H., Xu, J., Xiang, L., & Xie, D. (2016). Hierarchical ZnO Nanosheet-Nanorod Architectures for Fabrication of Poly(3-hexylthiophene)/ZnO Hybrid NO2 Sensor. ACS Applied Materials & Interfaces, 8, 8600-8607. doi: 10.1021/acsami.5b12553

Chicago

Wang, Jing, Xian Li, Yi Xia, Sridhar Komarneni, Haoyuan Chen, Jianlong Xu, Lan Xiang, and Dan Xie. "Hierarchical ZnO Nanosheet-Nanorod Architectures for Fabrication of Poly(3-hexylthiophene)/ZnO Hybrid NO2 Sensor" ACS Applied Materials & Interfaces 8, no. 13 (2016): 8600-8607. doi: 10.1021/acsami.5b12553