PubAg

Main content area

MLA

Zhang, Jie, et al. "Bioaugmentation with an Acetate-type Fermentation Bacterium Acetobacteroides Hydrogenigenes Improves Methane Production From Corn Straw." Bioresource technology, v. 179, pp. 306-313. doi: 10.1016/j.biortech.2014.12.022

APA

Zhang, J., Guo, R., Qiu, Y., Qiao, J., Yuan, X., Shi, X., & Wang, C. (2015). Bioaugmentation with an acetate-type fermentation bacterium Acetobacteroides hydrogenigenes improves methane production from corn straw. Bioresource technology, 179, 306-313. doi: 10.1016/j.biortech.2014.12.022

Chicago

Zhang, Jie, Rong-Bo Guo, Yan-Ling Qiu, Jiang-Tao Qiao, Xian-Zheng Yuan, Xiao-Shuang Shi, and Chuan-Shui Wang. "Bioaugmentation with an acetate-type fermentation bacterium Acetobacteroides hydrogenigenes improves methane production from corn straw" Bioresource technology 179, 1 (2015): 306-313. doi: 10.1016/j.biortech.2014.12.022