PubAg

Main content area

MLA

Zhou, Bingjiang, et al. "Near-infrared Organic Dye-based Nanoagent for the Photothermal Therapy of Cancer." ACS Applied Materials & Interfaces, v. 8,.44 pp. 29899-29905. doi: 10.1021/acsami.6b07838

APA

Zhou, B., Li, Y., Niu, G., Lan, M., Jia, Q., & Liang, Q. (2016). Near-Infrared Organic Dye-Based Nanoagent for the Photothermal Therapy of Cancer. ACS Applied Materials & Interfaces, 8, 29899-29905. doi: 10.1021/acsami.6b07838

Chicago

Zhou, Bingjiang, Yunzheng Li, Guangle Niu, Minhuan Lan, Qingyan Jia, and Qionglin Liang. "Near-Infrared Organic Dye-Based Nanoagent for the Photothermal Therapy of Cancer" ACS Applied Materials & Interfaces 8, no. 44 (2016): 29899-29905. doi: 10.1021/acsami.6b07838