PubAg

Main content area

MLA

Xu, Jie, et al. "Rational Synthesis and Comparative Investigation On a Series of Fluorinated Aryl Substituted Diketopyrrolopyrrole." Tetrahedron, doi: 10.1016/j.tet.2016.12.021

APA

Xu, J., Zhang, S., Wu, S., Bi, S., Li, X., Lu, Y., & Wang, L. (2016). Rational synthesis and comparative investigation on a series of fluorinated aryl substituted diketopyrrolopyrrole. Tetrahedron, , . doi: 10.1016/j.tet.2016.12.021

Chicago

Xu, Jie, Shaoze Zhang, Shengying Wu, Shiming Bi, Xinjin Li, Yunxiang Lu, and Limin Wang. "Rational synthesis and comparative investigation on a series of fluorinated aryl substituted diketopyrrolopyrrole" Tetrahedron (2016): doi: 10.1016/j.tet.2016.12.021