PubAg

Main content area

MLA

Sun, Yue, et al. "Adsorption of Mercury (ii) From Aqueous Solutions Using Fes and Pyrite: A Comparative Study." Chemosphere, doi: 10.1016/j.chemosphere.2017.07.047

APA

Sun, Y., Lv, D., Zhou, J., Zhou, X., Lou, Z., Baig, S. Ali, & Xu, X. (2017). Adsorption of mercury (II) from aqueous solutions using FeS and pyrite: A comparative study. Chemosphere, , . doi: 10.1016/j.chemosphere.2017.07.047

Chicago

Sun, Yue, Dan Lv, Jiasheng Zhou, Xiaoxin Zhou, Zimo Lou, Shams Ali Baig, and Xinhua Xu. "Adsorption of mercury (II) from aqueous solutions using FeS and pyrite: A comparative study" Chemosphere (2017): doi: 10.1016/j.chemosphere.2017.07.047