PubAg

Main content area

MLA

Yang, Zhifang, et al. "Hierarchical Hybrids of Carbon Nanotubes In Amphiphilic Poly(ethylene Oxide)-block-polyaniline Through a Facile Method: From Smooth to Thorny." Langmuir, v. 29,.11 pp. 3757-3764. doi: 10.1021/la304283n

APA

Yang, Z., Xue, Z., Liao, Y., Zhou, X., Zhou, J., Zhu, J., & Xie, X. (2013). Hierarchical Hybrids of Carbon Nanotubes in Amphiphilic Poly(ethylene oxide)-block-polyaniline through a Facile Method: From Smooth to Thorny. Langmuir, 29, 3757-3764. doi: 10.1021/la304283n

Chicago

Yang, Zhifang, Zhigang Xue, Yonggui Liao, Xingping Zhou, Jinqiang Zhou, Jintao Zhu, and Xiaolin Xie. "Hierarchical Hybrids of Carbon Nanotubes in Amphiphilic Poly(ethylene oxide)-block-polyaniline through a Facile Method: From Smooth to Thorny" Langmuir 29, no. 11 (2013): 3757-3764. doi: 10.1021/la304283n