PubAg

Main content area

MLA

Yin, Lina, et al. "High Level of Reduced Glutathione Contributes to Detoxification of Lipid Peroxide‐derived Reactive Carbonyl Species In Transgenic Arabidopsis Overexpressing Glutathione Reductase Under Aluminum Stress." Physiologia plantarum, v. 161,.2 pp. 211-223. doi: 10.1111/ppl.12583

APA

Yin, L., Mano, J., Tanaka, K., Wang, S., Zhang, M., Deng, X., & Zhang, S. (2017). High level of reduced glutathione contributes to detoxification of lipid peroxide‐derived reactive carbonyl species in transgenic Arabidopsis overexpressing glutathione reductase under aluminum stress. Physiologia plantarum, 161, 211-223. doi: 10.1111/ppl.12583

Chicago

Yin, Lina, Jun'ichi Mano, Kiyoshi Tanaka, Shiwen Wang, Meijuan Zhang, Xiping Deng, and Suiqi Zhang. "High level of reduced glutathione contributes to detoxification of lipid peroxide‐derived reactive carbonyl species in transgenic Arabidopsis overexpressing glutathione reductase under aluminum stress" Physiologia plantarum 161, no. 2 (2017): 211-223. doi: 10.1111/ppl.12583