PubAg

Main content area

MLA

Shang, Yizi, et al. "China’ Energy-water Nexus: Hydropower Generation Potential of Joint Operation of the Three Gorges and Qingjiang Cascade Reservoirs." Energy, doi: 10.1016/j.energy.2017.09.131

APA

Shang, Y., Lu, S., Ye, Y., Liu, R., Shang, L., Liu, C., Meng, X., Li, X., & Fan, Q. (2017). China’ energy-water nexus: Hydropower generation potential of joint operation of the Three Gorges and Qingjiang cascade reservoirs. Energy, , . doi: 10.1016/j.energy.2017.09.131

Chicago

Shang, Yizi, Shibao Lu, Yuntao Ye, Ronghua Liu, Ling Shang, Chunna Liu, Xianyong Meng, Xiaofei Li, and Qixiang Fan. "China’ energy-water nexus: Hydropower generation potential of joint operation of the Three Gorges and Qingjiang cascade reservoirs" Energy (2017): doi: 10.1016/j.energy.2017.09.131