PubAg

Main content area

MLA

Wang, Yu-Feng, et al. "Antifungal Effects of Clove Oil Microcapsule On Meat Products." Lebensmittel-Wissenschaft + [i.e. und] Technologie, v. 89, pp. 604-609. doi: 10.1016/j.lwt.2017.11.042

APA

Wang, Y., Jia, J., Tian, Y., Shu, X., Ren, X., Guan, Y., & Yan, Z. (2018). Antifungal effects of clove oil microcapsule on meat products. Lebensmittel-Wissenschaft + [i.e. und] Technologie, 89, 604-609. doi: 10.1016/j.lwt.2017.11.042

Chicago

Wang, Yu-Feng, Jin-Xia Jia, You-Qiu Tian, Xu Shu, Xiao-Jie Ren, Yue Guan, and Zhi-Yong Yan. "Antifungal effects of clove oil microcapsule on meat products" Lebensmittel-Wissenschaft + [i.e. und] Technologie 89, 1 (2018): 604-609. doi: 10.1016/j.lwt.2017.11.042