PubAg

Main content area

MLA

Zhang, Xiaoxiao, et al. "Effects of Cadmium On Calcium Homeostasis In the White-rot Fungus Phanerochaete Chrysosporium." Ecotoxicology and environmental safety, v. 157, pp. 95-101. doi: 10.1016/j.ecoenv.2018.03.071

APA

Zhang, X., Shao, J., Chen, A., Shang, C., Hu, X., Luo, S., Lei, M., Peng, L., & Zeng, Q. (2018). Effects of cadmium on calcium homeostasis in the white-rot fungus Phanerochaete chrysosporium. Ecotoxicology and environmental safety, 157, 95-101. doi: 10.1016/j.ecoenv.2018.03.071

Chicago

Zhang, Xiaoxiao, Jihai Shao, Anwei Chen, Cui Shang, Xinjiang Hu, Si Luo, Ming Lei, Liang Peng, and Qingru Zeng. "Effects of cadmium on calcium homeostasis in the white-rot fungus Phanerochaete chrysosporium" Ecotoxicology and environmental safety 157, 1 (2018): 95-101. doi: 10.1016/j.ecoenv.2018.03.071