PubAg

Main content area

MLA

Ye, Jing, et al. "Pgl3 Is Required for Chlorophyll Synthesis and Impacts Leaf Senescence In Rice." Journal of Zhejiang University, v. 19,.4 pp. 263-273. doi: 10.1631/jzus.B1700337

APA

Ye, J., Yang, Y., Wei, X., Niu, X., & Wang, S., Xu, Q., Yuan, X., Yu, H., Wang, Y., Feng, Y., & Wang, S. (2018). PGL3 is required for chlorophyll synthesis and impacts leaf senescence in rice. Journal of Zhejiang University, 19, 263-273. doi: 10.1631/jzus.B1700337

Chicago

Ye, Jing, Yao-long Yang, Xing-hua Wei, Xiao-jun Niu, Shan Wang, Qun Xu, Xiao-ping Yuan, et al. "PGL3 is required for chlorophyll synthesis and impacts leaf senescence in rice" Journal of Zhejiang University 19, no. 4 (2018): 263-273. doi: 10.1631/jzus.B1700337