PubAg

Main content area

MLA

Yang, Xiao Ying, et al. "Association of Specific Pectin Methylesterases With al‐induced Root Elongation Inhibition In Rice." Physiologia plantarum, v. 148,.4 pp. 502-511. doi: 10.1111/ppl.12005

APA

Yang, X. Ying, Zeng, Z. Hui, Yan, J. Ying, Fan, W., Bian, H. Wu, Zhu, M. Yuan, Yang, J. Li, & Zheng, S. Jian. (2013). Association of specific pectin methylesterases with Al‐induced root elongation inhibition in rice. Physiologia plantarum, 148, 502-511. doi: 10.1111/ppl.12005

Chicago

Yang, Xiao Ying, Zhang Hui Zeng, Jing Ying Yan, Wei Fan, Hong Wu Bian, Mu Yuan Zhu, Jian Li Yang, and Shao Jian Zheng. "Association of specific pectin methylesterases with Al‐induced root elongation inhibition in rice" Physiologia plantarum 148, no. 4 (2013): 502-511. doi: 10.1111/ppl.12005