PubAg

Main content area

MLA

Tian, Yu, et al. "Assessment of an Anaerobic Membrane Bio-electrochemical Reactor (anmber) for Wastewater Treatment and Energy Recovery." Journal of membrane science, v. 450, pp. 242-248. doi: 10.1016/j.memsci.2013.09.013

APA

Tian, Y., Ji, C., Wang, K., & Le-Clech, P. (2014). Assessment of an anaerobic membrane bio-electrochemical reactor (AnMBER) for wastewater treatment and energy recovery. Journal of membrane science, 450, 242-248. doi: 10.1016/j.memsci.2013.09.013

Chicago

Tian, Yu, Chao Ji, Kai Wang, and Pierre Le-Clech. "Assessment of an anaerobic membrane bio-electrochemical reactor (AnMBER) for wastewater treatment and energy recovery" Journal of membrane science 450, 1 (2014): 242-248. doi: 10.1016/j.memsci.2013.09.013