PubAg

Main content area

MLA

Wang, Chunhui, et al. "Effects of Alternate Partial Root-zone Irrigation On the Utilization and Movement of Nitrates In Soil by Tomato Plants." Scientia horticulturae, v. 243, pp. 41-47. doi: 10.1016/j.scienta.2018.08.006

APA

Wang, C., Shu, L., Zhou, S., Yu, H., & Zhu, P. (2019). Effects of alternate partial root-zone irrigation on the utilization and movement of nitrates in soil by tomato plants. Scientia horticulturae, 243, 41-47. doi: 10.1016/j.scienta.2018.08.006

Chicago

Wang, Chunhui, Liangzuo Shu, Shenglu Zhou, Hongmei Yu, and Pengfei Zhu. "Effects of alternate partial root-zone irrigation on the utilization and movement of nitrates in soil by tomato plants" Scientia horticulturae 243, 1 (2019): 41-47. doi: 10.1016/j.scienta.2018.08.006