PubAg

Main content area

MLA

Gao, Jie, et al. "Long- and Short-chain Ahls Affect Aoa and Aob Microbial Community Composition and Ammonia Oxidation Rate In Activated Sludge." Journal of environmental sciences (China), v. 78, pp. 53-62. doi: 10.1016/j.jes.2018.06.022

APA

Gao, J., Duan, Y., Liu, Y., Zhuang, X., Liu, Y., Bai, Z., Ma, W., & Zhuang, G. (2019). Long- and short-chain AHLs affect AOA and AOB microbial community composition and ammonia oxidation rate in activated sludge. Journal of environmental sciences (China), 78, 53-62. doi: 10.1016/j.jes.2018.06.022

Chicago

Gao, Jie, Yu Duan, Ying Liu, Xuliang Zhuang, Yichen Liu, Zhihui Bai, Wenlin Ma, and Guoqiang Zhuang. "Long- and short-chain AHLs affect AOA and AOB microbial community composition and ammonia oxidation rate in activated sludge" Journal of environmental sciences (China) 78, 1 (2019): 53-62. doi: 10.1016/j.jes.2018.06.022