PubAg

Main content area

MLA

Chen, Yong, et al. "Necrostatin-1 Ameliorates Adjuvant Arthritis Rat Articular Chondrocyte Injury Via Inhibiting Asic1a-mediated Necroptosis." Biochemical and biophysical research communications, v. 504,.4 pp. 843-850. doi: 10.1016/j.bbrc.2018.09.031

APA

Chen, Y., Zhu, C., Zhu, F., Dai, B., Song, S., Wang, Z., Feng, Y., Ge, J., Zhou, R., & Chen, F. (2018). Necrostatin-1 ameliorates adjuvant arthritis rat articular chondrocyte injury via inhibiting ASIC1a-mediated necroptosis. Biochemical and biophysical research communications, 504, 843-850. doi: 10.1016/j.bbrc.2018.09.031

Chicago

Chen, Yong, Chuan-Jun Zhu, Fei Zhu, Bei-Bei Dai, Su-Jing Song, Zhi-Qiang Wang, Yu-Bin Feng, Jin-Fang Ge, Ren-Peng Zhou, and Fei-Hu Chen. "Necrostatin-1 ameliorates adjuvant arthritis rat articular chondrocyte injury via inhibiting ASIC1a-mediated necroptosis" Biochemical and biophysical research communications 504, no. 4 (2018): 843-850. doi: 10.1016/j.bbrc.2018.09.031