PubAg

Main content area

MLA

Zhao, Dandan, et al. "Effect of Sodium Carbonate Solution Pretreatment On Drying Kinetics, Antioxidant Capacity Changes, and Final Quality of Wolfberry (lycium Barbarum) During Drying." Lebensmittel-Wissenschaft + [i.e. und] Technologie, v. 99, pp. 254-261. doi: 10.1016/j.lwt.2018.09.066

APA

Zhao, D., Wei, J., Hao, J., Han, X., Ding, S., Yang, L., & Zhang, Z. (2019). Effect of sodium carbonate solution pretreatment on drying kinetics, antioxidant capacity changes, and final quality of wolfberry (Lycium barbarum) during drying. Lebensmittel-Wissenschaft + [i.e. und] Technologie, 99, 254-261. doi: 10.1016/j.lwt.2018.09.066

Chicago

Zhao, Dandan, Juan Wei, Jianxiong Hao, Xue Han, Shenghua Ding, Luwei Yang, and Zhentao Zhang. "Effect of sodium carbonate solution pretreatment on drying kinetics, antioxidant capacity changes, and final quality of wolfberry (Lycium barbarum) during drying" Lebensmittel-Wissenschaft + [i.e. und] Technologie 99, 1 (2019): 254-261. doi: 10.1016/j.lwt.2018.09.066