PubAg

Main content area

Correction: Bifunctional organic sponge photocatalyst for efficient cross-dehydrogenative coupling of tertiary amines to ketones

Author:
Zhang, Teng, Liang, Weiwei, Huang, Yuxing, Li, Xingrong, Liu, Yizhen, Yang, Bo, He, Chuanxin, Zhou, Xuechang, Zhang, Junmin
Source:
Chemical communications 2018 v.54 no.72 pp. 10207
ISSN:
1364-548X
Subject:
chemical reactions, ketones, photocatalysts, tertiary amines
Abstract:
Correction for 'Bifunctional organic sponge photocatalyst for efficient cross-dehydrogenative coupling of tertiary amines to ketones' by Teng Zhang et al., Chem. Commun., 2017, 53, 12536–12539.
Agid:
6169613