PubAg

Main content area

MLA

Zhao, Qian, et al. "Asymmetric Synthesis of Tetrahydroisoquinoline-fused Spirooxindoles As Ras-gtp Inhibitors That Inhibit Colon Adenocarcinoma Cell Proliferation and Invasion." Chemical communications, v. 54,.60 pp. 8359-8362. doi: 10.1039/c8cc04732d

APA

Zhao, Q., Peng, C., Huang, H., Liu, S., Zhong, Y., Huang, W., He, G., & Han, B. (2018). Asymmetric synthesis of tetrahydroisoquinoline-fused spirooxindoles as Ras-GTP inhibitors that inhibit colon adenocarcinoma cell proliferation and invasion. Chemical communications, 54, 8359-8362. doi: 10.1039/c8cc04732d

Chicago

Zhao, Qian, Cheng Peng, Hua Huang, Shuai-Jiang Liu, Ya-Jun Zhong, Wei Huang, Gu He, and Bo Han. "Asymmetric synthesis of tetrahydroisoquinoline-fused spirooxindoles as Ras-GTP inhibitors that inhibit colon adenocarcinoma cell proliferation and invasion" Chemical communications 54, no. 60 (2018): 8359-8362. doi: 10.1039/c8cc04732d