PubAg

Main content area

MLA

Yang, Meiyang, et al. "Fabrication and Characterization of Ddab/pla-alginate Composite Microcapsules As Single-shot Vaccine." RSC advances, v. 8,.24 pp. 13612-13624. doi: 10.1039/c8ra00013a

APA

Yang, M., Yang, T., Jia, J., Lu, T., Wang, H., Yan, X., Wang, L., Yu, L., & Zhao, Y. (2018). Fabrication and characterization of DDAB/PLA-alginate composite microcapsules as single-shot vaccine. RSC advances, 8, 13612-13624. doi: 10.1039/c8ra00013a

Chicago

Yang, Meiyang, Tingyuan Yang, Jilei Jia, Ting Lu, Hailin Wang, Xueying Yan, Lianyan Wang, Lian Yu, and Yue Zhao. "Fabrication and characterization of DDAB/PLA-alginate composite microcapsules as single-shot vaccine" RSC advances 8, no. 24 (2018): 13612-13624. doi: 10.1039/c8ra00013a