PubAg

Main content area

MLA

Wang, Ya-Li, et al. "Phytochemical Constituents From Uncaria Rhynchophylla In Human Carboxylesterase 2 Inhibition: Kinetics and Interaction Mechanism Merged with Docking Simulations." Phytomedicine, v. 51, pp. 120-127. doi: 10.1016/j.phymed.2018.10.006

APA

Wang, Y., Dong, P., Liang, J., Li, N., Sun, C., Tian, X., Huo, X., Zhang, B., Ma, X., & Lv, C. (2018). Phytochemical constituents from Uncaria rhynchophylla in human carboxylesterase 2 inhibition: Kinetics and interaction mechanism merged with docking simulations. Phytomedicine, 51, 120-127. doi: 10.1016/j.phymed.2018.10.006

Chicago

Wang, Ya-Li, Pei-Pei Dong, Jia-Hao Liang, Ning Li, Cheng-Peng Sun, Xiang-Ge Tian, Xiao-Kui Huo, Bao-Jing Zhang, Xiao-Chi Ma, and Chuan-Zhu Lv. "Phytochemical constituents from Uncaria rhynchophylla in human carboxylesterase 2 inhibition: Kinetics and interaction mechanism merged with docking simulations" Phytomedicine 51, 1 (2018): 120-127. doi: 10.1016/j.phymed.2018.10.006