PubAg

Main content area

MLA

Zhang, Shengbo, et al. "Individual High-quality N-doped Carbon Nanotubes Embedded with Nonprecious Metal Nanoparticles Toward Electrochemical Reaction." ACS applied materials & interfaces, v. 10,.46 pp. 39757-39767. doi: 10.1021/acsami.8b14536

APA

Zhang, S., Wu, Q., Tang, L., Hu, Y., Wang, M., Zhao, J., Li, M., Han, J., Liu, X., & Wang, H. (2018). Individual High-Quality N-Doped Carbon Nanotubes Embedded with Nonprecious Metal Nanoparticles toward Electrochemical Reaction. ACS applied materials & interfaces, 10, 39757-39767. doi: 10.1021/acsami.8b14536

Chicago

Zhang, Shengbo, Qilong Wu, Lei Tang, Yuge Hu, Mengyun Wang, Jiankang Zhao, Mei Li, Jinyu Han, Xiao Liu, and Hua Wang. "Individual High-Quality N-Doped Carbon Nanotubes Embedded with Nonprecious Metal Nanoparticles toward Electrochemical Reaction" ACS applied materials & interfaces 10, no. 46 (2018): 39757-39767. doi: 10.1021/acsami.8b14536