PubAg

Main content area

MLA

Liu, Xiaolong, et al. "Catalytic Oxidation of Ethyl Acetate Over Ru–cu Bimetallic Catalysts: Further Insights Into Reaction Mechanism Via In Situ Ftir and Dft Studies." Journal of catalysis, v. 369, pp. 482-492. doi: 10.1016/j.jcat.2018.11.025

APA

Liu, X., Han, Q., Shi, W., Zhang, C., Li, E., & Zhu, T. (2019). Catalytic oxidation of ethyl acetate over Ru–Cu bimetallic catalysts: Further insights into reaction mechanism via in situ FTIR and DFT studies. Journal of catalysis, 369, 482-492. doi: 10.1016/j.jcat.2018.11.025

Chicago

Liu, Xiaolong, Qingzhen Han, Wenbo Shi, Cheng Zhang, Erwei Li, and Tingyu Zhu. "Catalytic oxidation of ethyl acetate over Ru–Cu bimetallic catalysts: Further insights into reaction mechanism via in situ FTIR and DFT studies" Journal of catalysis 369, 1 (2019): 482-492. doi: 10.1016/j.jcat.2018.11.025