PubAg

Main content area

MLA

Peng, Mo, et al. "Disturbance In the Homeostasis of Intestinal Microbiota by a High-fat Diet In the Rice Field Eel (monopterus Albus)." Aquaculture, v. 502, pp. 347-355. doi: 10.1016/j.aquaculture.2018.12.062

APA

Peng, M., Xue, J., Hu, Y., Wen, C., Hu, B., Jian, S., Liang, L., & Yang, G. (2019). Disturbance in the homeostasis of intestinal microbiota by a high-fat diet in the rice field eel (Monopterus albus). Aquaculture, 502, 347-355. doi: 10.1016/j.aquaculture.2018.12.062

Chicago

Peng, Mo, Junjing Xue, Yi Hu, Chungen Wen, Baoqing Hu, Shaoqing Jian, Lifeng Liang, and Gang Yang. "Disturbance in the homeostasis of intestinal microbiota by a high-fat diet in the rice field eel (Monopterus albus)" Aquaculture 502, 1 (2019): 347-355. doi: 10.1016/j.aquaculture.2018.12.062