PubAg

Main content area

MLA

Ren, Hai, et al. "Progress of Implementation On the Global Strategy for Plant Conservation In (2011–2020) China." Biological conservation, v. 230, pp. 169-178. doi: 10.1016/j.biocon.2018.12.030

APA

Ren, H., Qin, H., Ouyang, Z., Wen, X., Jin, X., Liu, H., Lu, H., Liu, H., Zhou, J., Zeng, Y., Smith, P., Jackson, P. W, Gratzfeld, J., Sharrock, S., Xu, H., Zhang, Z., Guo, Q., Sun, W., Ma, J., Hu, Y., Zhang, Q., & Zhao, L. (2019). Progress of implementation on the Global Strategy for Plant Conservation in (2011–2020) China. Biological conservation, 230, 169-178. doi: 10.1016/j.biocon.2018.12.030

Chicago

Ren, Hai, Haining Qin, Zhiyun Ouyang, Xiangying Wen, Xiaohua Jin, Hong Liu, Hongfang Lu, et al. "Progress of implementation on the Global Strategy for Plant Conservation in (2011–2020) China" Biological conservation 230, 1 (2019): 169-178. doi: 10.1016/j.biocon.2018.12.030