PubAg

Main content area

MLA

Zhang, Xiaoshuang, et al. "Prunus Sunhangii: A New Species of Prunus From Central China." Plant diversity, doi: 10.1016/j.pld.2019.01.003

APA

Zhang, X., Jiang, Z., Yusupov, Z., Zhang, M., Zhang, D., Tojibaev, K., Meng, Y., & Deng, T. (2019). Prunus sunhangii: A new species of Prunus from central China. Plant diversity, , . doi: 10.1016/j.pld.2019.01.003

Chicago

Zhang, Xiaoshuang, Zhilin Jiang, Ziyoviddin Yusupov, Menghua Zhang, Daigui Zhang, Komiljon Tojibaev, Ying Meng, and Tao Deng. "Prunus sunhangii: A new species of Prunus from central China" Plant diversity (2019): doi: 10.1016/j.pld.2019.01.003