PubAg

Main content area

MLA

Fu, Mingzhu, et al. "Buoyancy Potential of Dominant Green Macroalgal Species In the Yellow Sea's Green Tides, China." Marine pollution bulletin, v. 140, pp. 301-307. doi: 10.1016/j.marpolbul.2019.01.056

APA

Fu, M., Fan, S., Wang, Z., Song, W., Sun, K., Han, H., Xiao, J., & Shen, S. (2019). Buoyancy potential of dominant green macroalgal species in the Yellow Sea's green tides, China. Marine pollution bulletin, 140, 301-307. doi: 10.1016/j.marpolbul.2019.01.056

Chicago

Fu, Mingzhu, Shiliang Fan, Zongling Wang, Wei Song, Kaiming Sun, Hongbin Han, Jie Xiao, and Songdong Shen. "Buoyancy potential of dominant green macroalgal species in the Yellow Sea's green tides, China" Marine pollution bulletin 140, 1 (2019): 301-307. doi: 10.1016/j.marpolbul.2019.01.056