PubAg

Main content area

MLA

Zhao, Ziwei, et al. "Effects of Different Areca Nut Chewing Habits On the Gut Microbiota of Mice: High‐throughput Sequencing Analysis." Journal of food safety, v. 39,.1 doi: 10.1111/jfs.12574

APA

Zhao, Z., Wu, Z., Wang, C., Cheng, H., Yi, S., Li, K., Li, Z., & Wang, Y. (2019). Effects of different areca nut chewing habits on the gut microbiota of mice: High‐throughput sequencing analysis. Journal of food safety, 39, . doi: 10.1111/jfs.12574

Chicago

Zhao, Ziwei, Zhongkun Wu, Chuanhua Wang, Huan Cheng, Shuhan Yi, Ke Li, Zongjun Li, and Yuanliang Wang. "Effects of different areca nut chewing habits on the gut microbiota of mice: High‐throughput sequencing analysis" Journal of food safety 39, no. 1 (2019): e12574. doi: 10.1111/jfs.12574