PubAg

Main content area

MLA

Liang, Yi, et al. "Nutrient-limitation Induced Diatom-dinoflagellate Shift of Spring Phytoplankton Community In an Offshore Shellfish Farming Area." Marine pollution bulletin, v. 141, pp. 1-8. doi: 10.1016/j.marpolbul.2019.02.009

APA

Liang, Y., Zhang, G., Wan, A., Zhao, Z., Wang, S., & Liu, Q. (2019). Nutrient-limitation induced diatom-dinoflagellate shift of spring phytoplankton community in an offshore shellfish farming area. Marine pollution bulletin, 141, 1-8. doi: 10.1016/j.marpolbul.2019.02.009

Chicago

Liang, Yi, Guangtao Zhang, Aiyong Wan, Zengxia Zhao, Shiwei Wang, and Qun Liu. "Nutrient-limitation induced diatom-dinoflagellate shift of spring phytoplankton community in an offshore shellfish farming area" Marine pollution bulletin 141, 1 (2019): 1-8. doi: 10.1016/j.marpolbul.2019.02.009