PubAg

Main content area

MLA

Zhong, Ming, et al. "Dmo-cap Inhibits Influenza Virus Replication by Activating Heme Oxygenase-1-mediated Ifn Response." Virology journal, v. 16,.1 pp. 21. doi: 10.1186/s12985-019-1125-9

APA

Zhong, M., Wang, H., Ma, L., Yan, H., Wu, S., Gu, Z., & Li, Y. (2019). DMO-CAP inhibits influenza virus replication by activating heme oxygenase-1-mediated IFN response. Virology journal, 16, 21. doi: 10.1186/s12985-019-1125-9

Chicago

Zhong, Ming, Huiqiang Wang, Linlin Ma, Haiyan Yan, Shuo Wu, Zhengyi Gu, and Yuhuan Li. "DMO-CAP inhibits influenza virus replication by activating heme oxygenase-1-mediated IFN response" Virology journal 16, no. 1 (2019): 21. doi: 10.1186/s12985-019-1125-9