PubAg

Main content area

MLA

Nguyen, Dinh Duc, et al. "Thermophilic Anaerobic Digestion of Model Organic Wastes: Evaluation of Biomethane Production and Multiple Kinetic Models Analysis." Bioresource technology, v. 280, pp. 269-276. doi: 10.1016/j.biortech.2019.02.033

APA

Nguyen, D. Duc, Jeon, B., Jeung, J. Hoon, Rene, E. R, Banu, J. Rajesh, Ravindran, B., Vu, C. Manh, Ngo, H. Hao, Guo, W., & Chang, S. Woong. (2019). Thermophilic anaerobic digestion of model organic wastes: Evaluation of biomethane production and multiple kinetic models analysis. Bioresource technology, 280, 269-276. doi: 10.1016/j.biortech.2019.02.033

Chicago

Nguyen, Dinh Duc, Byong-Hun Jeon, Jae Hoon Jeung, Eldon R Rene, J. Rajesh Banu, Balasubramani Ravindran, Cuong Manh Vu, Huu Hao Ngo, Wenshan Guo, and Soon Woong Chang. "Thermophilic anaerobic digestion of model organic wastes: Evaluation of biomethane production and multiple kinetic models analysis" Bioresource technology 280, 1 (2019): 269-276. doi: 10.1016/j.biortech.2019.02.033