PubAg

Main content area

MLA

Liu, Wenyu, et al. "Parabens Exposure In Early Pregnancy and Gestational Diabetes Mellitus." Environment international, v. 126, pp. 468-475. doi: 10.1016/j.envint.2019.02.040

APA

Liu, W., Zhou, Y., Li, J., Sun, X., Liu, H., Jiang, Y., Peng, Y., Zhao, H., Xia, W., Li, Y., Cai, Z., & Xu, S. (2019). Parabens exposure in early pregnancy and gestational diabetes mellitus. Environment international, 126, 468-475. doi: 10.1016/j.envint.2019.02.040

Chicago

Liu, Wenyu, Yanqiu Zhou, Jiufeng Li, Xiaojie Sun, Hongxiu Liu, Yangqian Jiang, Yang Peng, et al. "Parabens exposure in early pregnancy and gestational diabetes mellitus" Environment international 126, 1 (2019): 468-475. doi: 10.1016/j.envint.2019.02.040