PubAg

Main content area

MLA

Wang, Guoqiang, et al. "Modelling Above-ground Biomass Based On Vegetation Indexes: a Modified Approach for Biomass Estimation In Semi-arid Grasslands." International journal of remote sensing, v. 40,.10 pp. 3835-3854. doi: 10.1080/01431161.2018.1553319

APA

Wang, G., Liu, S., Liu, T., Fu, Z., Yu, J., & Xue, B. (2019). Modelling above-ground biomass based on vegetation indexes: a modified approach for biomass estimation in semi-arid grasslands. International journal of remote sensing, 40, 3835-3854. doi: 10.1080/01431161.2018.1553319

Chicago

Wang, Guoqiang, Shuman Liu, Tingxi Liu, Zhiyuan Fu, Jingshan Yu, and Baolin Xue. "Modelling above-ground biomass based on vegetation indexes: a modified approach for biomass estimation in semi-arid grasslands" International journal of remote sensing 40, no. 10 (2019): 3835-3854. doi: 10.1080/01431161.2018.1553319