PubAg

Main content area

Correction: Discovery of a ¹⁹F MRI sensitive salinomycin derivative with high cytotoxicity towards cancer cells

Author:
Shi, Qiuyan, Li, Yu, Bo, Shaowei, Li, Xiaofei, Zhao, Peng, Liu, Qi, Yang, Zhigang, Cong, Hengjiang, Deng, Hexiang, Chen, Mingnan, Chen, Shizhen, Zhou, Xin, Ding, Hong, Jiang, Zhong-Xing
Source:
Chemical communications 2016 v.52 no.45 pp. 7314
ISSN:
1364-548X
Subject:
chemical reactions, cytotoxicity, fluorine, magnetic resonance imaging, neoplasm cells, salinomycin, stable isotopes
Abstract:
Correction for ‘Discovery of a ¹⁹F MRI sensitive salinomycin derivative with high cytotoxicity towards cancer cells’ by Qiuyan Shi et al., Chem. Commun., 2016, 52, 5136–5139.
Agid:
6388030