PubAg

Main content area

MLA

Cui, Ming, et al. "Palladium-catalyzed Sonogashira Coupling of Amides: Access to Ynones Via C–n Bond Cleavage." Chemical communications, v. 52,.81 pp. 12076-12079. doi: 10.1039/c6cc06428k

APA

Cui, M., Wu, H., Jian, J., Wang, H., Liu, C., Daniel, S., & Zeng, Z. (2016). Palladium-catalyzed Sonogashira coupling of amides: access to ynones via C–N bond cleavage. Chemical communications, 52, 12076-12079. doi: 10.1039/c6cc06428k

Chicago

Cui, Ming, Hongxiang Wu, Junsheng Jian, Hui Wang, Chao Liu, Stelck Daniel, and Zhuo Zeng. "Palladium-catalyzed Sonogashira coupling of amides: access to ynones via C–N bond cleavage" Chemical communications 52, no. 81 (2016): 12076-12079. doi: 10.1039/c6cc06428k