PubAg

Main content area

Bifunctional organic sponge photocatalyst for efficient cross-dehydrogenative coupling of tertiary amines to ketones

Author:
Zhang, Teng, Liang, Weiwei, Huang, Yuxing, Li, Xingrong, Liu, Yizhen, Yang, Bo, He, Chuanxin, Zhou, Xuechang, Zhang, Junmin
Source:
Chemical communications 2017 v.53 no.93 pp. 12536-12539
ISSN:
1364-548X
Subject:
chemical reactions, ketones, photocatalysts, tertiary amines
Abstract:
A novel bifunctional organic sponge photocatalyst can enable the efficient coupling of tertiary amines with ketones in water. The asymmetric transformation can be also achieved by using this sponge photocatalyst.
Agid:
6396831