PubAg

Main content area

Correction: New zinc(ii) dyes with enhanced two-photon absorption cross sections based on the imidazolyl ligand

Author:
Liu, Dan, Zhang, Na, Zhang, Xinyu, Kong, Shuai, Yu, Jianhua, Wu, Zhichao, Wu, Jieying, Tian, Yupeng, Zhou, Hongping
Source:
RSC advances 2016 v.6 no.87 pp. 84216
ISSN:
2046-2069
Subject:
absorption, dyes, ligands, zinc
Abstract:
Correction for ‘New zinc(ii) dyes with enhanced two-photon absorption cross sections based on the imidazolyl ligand’ by Dan Liu et al., RSC Adv., 2016, 6, 77849–77853.
Agid:
6415273