PubAg

Main content area

Correction: SPECT imaging of cytochrome c in pressure overload mice hearts

Author:
Wang, Cong, Li, Xiao, Shen, Cheng, Ma, Leilei, Dong, Zhen, Zhu, Hong, Wang, Peng, Ge, Junbo, Sun, Aijun
Source:
RSC advances 2016 v.6 no.91 pp. 88896
ISSN:
2046-2069
Subject:
cytochrome c, heart, image analysis, mice
Abstract:
Correction for ‘SPECT imaging of cytochrome c in pressure overload mice hearts’ by Cong Wang et al., RSC Adv., 2016, 6, 77126–77132.
Agid:
6415285