PubAg

Main content area

MLA

Liao, Xiaoyuan, et al. "Deep Oxidative Desulfurization Catalyzed by (nh₄)ₓh₄₋ₓpmo₁₁vo₄₀ (x = 1, 2, 3, 4) Using O₂ As an Oxidant." RSC advances, v. 7,.76 pp. 48454-48460. doi: 10.1039/c7ra08448j

APA

Liao, X., Wu, D., Geng, B., Lu, S., & Yao, Y. (2017). Deep oxidative desulfurization catalyzed by (NH₄)ₓH₄₋ₓPMo₁₁VO₄₀ (x = 1, 2, 3, 4) using O₂ as an oxidant. RSC advances, 7, 48454-48460. doi: 10.1039/c7ra08448j

Chicago

Liao, Xiaoyuan, Di Wu, Baoyin Geng, Shuxiang Lu, and Yue Yao. "Deep oxidative desulfurization catalyzed by (NH₄)ₓH₄₋ₓPMo₁₁VO₄₀ (x = 1, 2, 3, 4) using O₂ as an oxidant" RSC advances 7, no. 76 (2017): 48454-48460. doi: 10.1039/c7ra08448j