PubAg

Main content area

MLA

Fan, Guangsen, et al. "Enhanced Production of Ethyl Acetate Using Co-culture of Wickerhamomyces Anomalus and Saccharomyces Cerevisiae Short Title: Improving Ethyl Acetate Content Using Co-culture." Journal of bioscience and bioengineering, doi: 10.1016/j.jbiosc.2019.05.002

APA

Fan, G., Teng, C., Xu, D., Fu, Z., Minhazul, K. A.H. M, Wu, Q., Liu, P., Yang, R., & Li, X. (2019). Enhanced production of ethyl acetate using co-culture of Wickerhamomyces anomalus and Saccharomyces cerevisiae Short title: Improving ethyl acetate content using co-culture. Journal of bioscience and bioengineering, , . doi: 10.1016/j.jbiosc.2019.05.002

Chicago

Fan, Guangsen, Chao Teng, Dai Xu, Zhilei Fu, Karim. A.H. M Minhazul, Qiuhua Wu, Pengxiao Liu, Ran Yang, and Xiuting Li. "Enhanced production of ethyl acetate using co-culture of Wickerhamomyces anomalus and Saccharomyces cerevisiae Short title: Improving ethyl acetate content using co-culture" Journal of bioscience and bioengineering (2019): doi: 10.1016/j.jbiosc.2019.05.002