PubAg

Main content area

MLA

Zhao, Xin, et al. "Preventive Effect of Lactobacillus Plantarum Ksfy02 Isolated From Naturally Fermented Yogurt From Xinjiang, China, On D-galactose–induced Oxidative Aging In Mice." Journal of dairy science, v. 102,.7 pp. 5899-5912. doi: 10.3168/jds.2018-16033

APA

Zhao, X., Yi, R., Zhou, X., Mu, J., Long, X., Pan, Y., Song, J., & Park, K. (2019). Preventive effect of Lactobacillus plantarum KSFY02 isolated from naturally fermented yogurt from Xinjiang, China, on d-galactose–induced oxidative aging in mice. Journal of dairy science, 102, 5899-5912. doi: 10.3168/jds.2018-16033

Chicago

Zhao, Xin, Ruokun Yi, Xianrou Zhou, Jianfei Mu, Xingyao Long, Yanni Pan, Jia-Le Song, and Kun-Young Park. "Preventive effect of Lactobacillus plantarum KSFY02 isolated from naturally fermented yogurt from Xinjiang, China, on d-galactose–induced oxidative aging in mice" Journal of dairy science 102, no. 7 (2019): 5899-5912. doi: 10.3168/jds.2018-16033