PubAg

Main content area

MLA

Zhang, Xiong, et al. "Mir-146a Promotes Borna Disease Virus 1 Replication Through Irak1/traf6/nf-κb Signaling Pathway." Virus research, v. 271, doi: 10.1016/j.virusres.2019.197671

APA

Zhang, X., Guo, Y., Xu, X., Tang, T., Sun, L., Wang, H., Zhou, W., Fang, L., Li, Q., & Xie, P. (2019). miR-146a promotes Borna disease virus 1 replication through IRAK1/TRAF6/NF-κB signaling pathway. Virus research, 271, . doi: 10.1016/j.virusres.2019.197671

Chicago

Zhang, Xiong, Yujie Guo, Xiaoyan Xu, Tian Tang, Lin Sun, Haiyang Wang, Wei Zhou, Liang Fang, Qi Li, and Peng Xie. "miR-146a promotes Borna disease virus 1 replication through IRAK1/TRAF6/NF-κB signaling pathway" Virus research 271, (2019): 197671. doi: 10.1016/j.virusres.2019.197671