PubAg

Main content area

MLA

Liu, Hongjiu, et al. "Effect of the Mode and Time of Gibberellic Acid Treatment On Plant Architecture and Bulb Structure In Garlic (allium Sativum L.)." Scientia horticulturae, v. 257, doi: 10.1016/j.scienta.2019.108723

APA

Liu, H., Zhang, Y., Yang, F., Qi, X., Ahmad, H., Wu, C., & Cheng, Z. (2019). Effect of the mode and time of gibberellic acid treatment on plant architecture and bulb structure in garlic (Allium sativum L.). Scientia horticulturae, 257, . doi: 10.1016/j.scienta.2019.108723

Chicago

Liu, Hongjiu, Yumeng Zhang, Fan Yang, Xiaofang Qi, Husain Ahmad, Cuinan Wu, and Zhihui Cheng. "Effect of the mode and time of gibberellic acid treatment on plant architecture and bulb structure in garlic (Allium sativum L.)" Scientia horticulturae 257, (2019): 108723. doi: 10.1016/j.scienta.2019.108723